PROPOZICE

Datum závodu

25.05.2013

Místo závodu

Prachatice

Přihláška

1. elektronicky lze na adrese www.bikemaraton-pt.cz

2. poštou na adresu Tomáš Novák, Jánská 158, 383 01 Prachatice

3. v hotovosti ve SportShopu , Husova 103, Prachatice

Z důvodů urychlení prezence je možno přihlásit se k závodům celého seriálu předem na adrese pořadatele závodů www.galaxy-serie.cz Přihlášky do soutěže družstev bude možné podat až při prezenci po obdržení startovních čísel členů družstva.

Startovné

Zvýhodněné: 400,- Kč - 8 dnů PŘEDEM tj. do 17.5. 2013 včetně!!
Běžné: 500,- Kč - po 17.5. 2013 a NA MÍSTĚ
Pro uznání zlevněného startovného je rozhodující datum připsání peněz na účet pořadatele!!!! Buďte ostražití, uvědomte si, že banky si s vašimi grošíky mohou pohrávat třeba dva dny ...

Startovné zaplaťte způsobem stanoveným pořadateli závodů. Ve všech případech uvádějte jako variabilní symbol kód, který vám vygeneruje elektronický systém na při založení elektronické přihlášky. V případě, že uvedete variabilní symbol jiný, kontaktujte pořadatele!

Je možno platit najednou jedním dokladem za více osob. Originál dokladu o zaplacení startovného vezměte s sebou k prezentaci pro případné reklamace. a platbu proveďte pod jedním z vygenerovaných kódů. O této transakci ihned informujte mailem pořadatele a napište mu do něho seznam lidí s vygenerovanými variabilními symboly, datum úhrady a č. účtu, ze kterého platba přišla.

Možnost úhrady:

1. převodem na účet 155101009/0600, jako variabilní symbol uvádějte kód - vyriabilní symbol, který vám vygeneruje systém po odeslání elektronické přihlášky.

2. poštovní poukázkou

3. v hotovosti ve SportShopu , Husova 103, Prachatice

Soutěžní řád

TRASY:

tak ty tedy ještě nikdo neví!

a máte to :)


KATEGORIE:

Dětské závody
kategorie
děti do 6. let cca 1,5 km,
děti 7 až 9 let - cca 3 km,
děti 10 až 12 let - cca 3 km,
děti 13 až 14 let - cca 5 km.

Kategorie

KM - kadeti 15 až 18 let
KZ - kadetky 15 až 18 let
M 1 - muži 18 - 29 let
M 2 - muži 30 - 39 let
M 3 - muži 40 - 49 let
M 4 - muži 50 - 59 let
M 5 - muži 60 a více let

Z 1 - ženy do 34 let
Z 2 - ženy nad 35


Věková kategorie je dána rokem narození. Jednotlivé kategorie budou vyhlášeny pouze při účasti pěti a více závodníků. Pořadatel může vypsat i další kategorie. Soutěže družstev se účastní závodníci libovolného věku. Umístění družstva je dáno součtem časů jeho členů. Družstvo bude hodnoceno, pouze pokud všichni jeho členové dojedou do cíle.

Časový limit pro jednotlivý závod bude stanoven pořadatelem závodu.

Časový plán soutěže

Prezentace:

den předem 19:00 - 21:00 hod (pouze na maratonské trasy!!!)

v den závodu 7:00 - 10:00 hod

Start:

Městský stadion v Prachaticích

trasa A (všechny kategorie) 10:30 hod

trasa B (všechny kategorie) 11:00 hod

vložené závody dětí: start na Městském stadionu v Prachaticích od 11:05 po kategoriích

Pořadatel závodu si vyhrazuje právo prioritního startu 30 závodníků na obou trasách.

Kdo nemá vyjeté pořadí z předešlých závodů a přesto stojí o "VIP zónu" může se pokusit domluvit s pořadatelem na plnění, které bude adekvátní náhražkou jeho požadavku :) toto není úplatek, jen platba za nadstandardní služby :D.

Změna programu vyhrazena.

Občerstvení

Trasa A: dvě občerstvovací stanice

Trasa B: jedna občerstvovací stanice

V cíli (trasy A, B) teplé jídlo, nápoj

Ubytování

Pořadatel ubytování nezajišťuje přímo, pouze doporučuje ubytování v těchto zařízeních.

Hotel Parkán Prachatice
http://www.hotelparkan.cz/

Ceny

Ceny jsou věcné. Pro první 3 v každé kategorii a pro ostatní je připravená tombola startovních čísel. Dále je vyhlášena vrchařská prémie pro závodníky na trase A.

Tradičně odměňujeme smolného vrchaře, tedy toho, kdo přijede na dlouhé trase na Libín 13.

A zároveň je vyhlášena kategorie pro první tři závodníky druhé poloviny startovního pole na dlouhé trasy. Toto pořadí se určí z absolutního pořadí těch, kteří dokončili. Tzn. pokud dojede na dlouhé do cíle 100 závodníků, stávají se jezdci, kteří přijedou absolutně 51., 52. a 53. těmi, kteří jdou v této kategorii na bednu a to bez rozdílu kategorií!

POZOR, POZOR, POZOR!!!! Neodjíždějtep předčasně!!! Z výše uvedeného vyplývá, že vlastně do poslední chvíle - do projetí posledního hodnoceného - není jasné, kdo v této kategorii půjde na bednu!

Pravidla

Všichni účastníci závodů jsou povinni dodržovat platný soutěžní řád pro závody horských kol v ČR ( k nalezení v ročence MTB a na Svazu cyklistiky ).

Podmínkou účasti je řádně vyplněná a podepsaná přihláška účastníka jednotlivého závodu, a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrad.

Účastník svým podpisem na přihlášce vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že


- bere na vědomí, že se závod jede za plného silničního provozu a že bude dodržovat jeho pravidla stanovená vyhláškou č.30/2001 Sb.
- závodu se účastní na vlastní nebezpečí, s plnou ochranou přilbou
- v případě odstoupení ze závodu nahlásí tuto skutečnost pořadateli závodu
- mu není známa žádná překáška spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu
- bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění, nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy
- souhlasí s tím aby pořadatel závodu a seriálu zpracoval jím poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna či sdělovaná nepovolaným osobám, nebudou použita k jinému než výše uvedenému účelu a budou náležitě chráněna ve smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb.


Zájemcům o účast v závodech doporučujeme uzavřít k tomu účelu pojistnou smlouvu a před závodem se podrobit lékařskému vyšetření.


Finální výsledkové listiny jednotlivých závodů budou vyvěšeny v prostoru cíle nejpozději 1 hodinu po dojetí posledního závodníka. Protesty proti výsledkům závodu je možné podat pouze v den závodu u hlavního rozhodčího. Podpisem výsledkové listiny hlavním rozhodčím jsou výsledky povašovány za definitivní. Pozdější reklamace u pořadatele závodu nebo u pořadatele seriálu nebudou uznány.

Upozorňujeme na nebezpečí krádeže kol v prostoru startu a v průběhu prezentace. Pořadatelé jednotlivých závodů neručí za škody vzniklé závodníkům, ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě.

Kancelář

Areál Městského stadionu Prachatice

Ředitel závodu:

Tomáš Novák

Informace:

Tomáš Novák
Jánská 158
383 01 Prachatice

602 119 853

novak.tomas.mail@seznam.cz


Petr Müller
777 261 006

http://www.bikemaraton-pt.cz

 
Nahoru