PŘIHLÁŠKA

Přihlášení je možné i v den závodu dne 25.05.2013

STARTOVNÉ: 400,- Kč - 8 dnů PŘEDEM tj. do 17.5. 2013 včetně!!

Startovné po 17.5. 2013 a na místě 500,- Kč

Startovné lze poslat poštovní poukázkou přímo na adresu Tomáš Novák, Jánská 158, 383 01 Prachatice, nebo na účet č. 155101009/0600 GECB Prachatice.

Ve všech případech uvádějte jako variabilní symbol svoje rodné číslo. Je možno platit najednou jedním dokladem za více osob, v tom případě zašlete všechny přihlášky v jedné obálce. Originál dokladu o zaplacení startovného vezměte s sebou k prezentaci pro případné reklamace.

Díky, Tomáš

 
Nahoru